Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
20. června 2021 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Sanaflex materassi se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Sanaflex materassi a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Sanaflex materassi souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Sanaflex materassi shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Sanaflex materassi také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Sanaflex materassi automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Sanaflex materassi využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Sanaflex materassi.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Sanaflex materassi, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Sanaflex materassi nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Sanaflex materassi doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Sanaflex materassi. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Sanaflex materassi nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Sanaflex materassi a rodinu webů Sanaflex materassi.

Použití osobních informací

Sanaflex materassi shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Sanaflex materassi a k poskytování služeb, o které jste požádali. Sanaflex materassi také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Sanaflex materassi a jeho přidružených částí. Sanaflex materassi vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Sanaflex materassi neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Sanaflex materassi Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Sanaflex materassi může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Sanaflex materassi a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Sanaflex materassi nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Sanaflex materassi udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Sanaflex materassi za účelem zjištění, jaké služby Sanaflex materassi jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Sanaflex materassi, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Sanaflex materassi prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Sanaflex materassi nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Sanaflex materassi a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Sanaflex materassi nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Sanaflex materassi používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Sanaflex materassi nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Sanaflex materassi, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Sanaflex materassi nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Sanaflex materassi zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Sanaflex materassi uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Sanaflex materassi vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Sanaflex materassi nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Sanaflex materassi na adrese psaponiero@w2e.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2011   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation